[Windows 10] Cara untuk set Auto Shutdown tanpa perlu install software

Artikel dan imej asal [credit]

4 cara untuk set auto shutdown di Windows 10
Cara 1: Menggunakan arahan di Run.

Buka Run dengan kekunci Windows+R, taip “shutdown –s –t nombor” (tanpa “) dan tekan OK.

Tip: Nombor tersebut mewakili saat.

Sebagai contoh, sekiranya anda inginkan PC anda auto shutdown dalam masa 10 minit, maka tetapkan shutdown –s –t 600.

Selepas selesai, sistem akan memaklumkan anda berkenaan masa auto shutdown seperti gambar di bawah.

Cara 2: Menggunakan Command Prompt.

Langkah 1: Buka Command Prompt
(Windows + R taip cmd) atau search Command Prompt.

Langkah 2: Taip shutdown –s –t 1200 (untuk 20 minit) dan tekan Enter.

Lain-lain cara boleh rujuk sumber asal.

Leave a Reply