Kelas Fardhu Ain Muallaf (KFAM) Ogos 2021

KFAM adalah kelas bimbingan fardhu ain untuk muallaf yang berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor (LZS). Manakala Guru Pembimbing Asnaf Muallaf (GPAM) iaitu ambo, Muhammad Hakimi adalah pemegang tauliah kebenaran berkuliah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Buat masa ini, KFAM diadakan secara atas talian melalui aplikasi Zoom sahaja. Boleh hubungi ambo di wa.hakiminur.com jika berminat untuk mengikuti atau juga untuk menyumbang …