Surah al-Hujurat ayat 6

Perbezaan Qiraat pada lafaz فتبينوا (Nafi’, Ibnu Kathir, Abu ‘Amru, Ibnu ‘Amir, ‘Asim, Abu Jaafar dan Yaakub) dari asal التبين dan فتثبتوا (Hamzah, Kisa’i dan Khalf al-‘Asyir) dari asal الثبت. Makna: Allah SWT memerintahkan kepada orang2 mukmin, sekiranya sampai kepada mereka berita dan pelbagai sumber, supaya tidak cepat mempercayainya. Bahkan wajib untuk berhati2 dan tunggu hingga dipastikan kebenaran berita tersebut. …