Adab Berdamping Dengan al-Quran #3

حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر

Diceritakan oleh Qutaybah bin Sa’id dan Abu Kamil al-Juhdary, kedua-duanya dari Abi ‘Awanah. Qutaybah berkata: Abu ‘Awanah telah menceritakan dari Qatadah dari Anas dari Abu Musa Al-Asy’ari RA, katanya: Rasulullah SAW bersabda: (yang bermaksud): “Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur’an adalah seperti buah Utrujjah[1] yang baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur’an seperti buah kurma yang tidak berbau sedang rasanya enak dan manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur’an adalah seperti raihanah yang baunya harum sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur’an adalah seperti hanzhalah yang tidak berbau sedang rasanya pahit.” (Riwayat Bukhari & Muslim)

Kesimpulan:
1. Mukmin samada sejati atau munafik mempunyai taraf berbeza dalam pembacaan al-Quran. Orang mukmin yang membaca al-Quran, maqamnya di tahap tertinggi.
2. al-Quran yang akan berikan keistimewaan kepada setiap pembacanya.

Matan Hadis

[1] Utrujjah: Sejenis buah-buahan dalam kalangan Citrus jenis Citrus Medica

Leave a Reply